Shastra List - Pravachan given by pu. Gurudevshree

Lectures given by Pujya Gurudevshree Kanjiswami on the following Scriptures.

Sr. No. Grantha's Name Author's Name
1. Samaysar Aacharya Kundkund Dev
2. Pravachansar Aacharya Kundkund Dev
3. Panchastikay Sangrah Aacharya Kundkund Dev
4. Niyamsar Aacharya Kundkund Dev
5. Ashtpahud Aacharya Kundkund Dev
6. Dwadashanupreksha Aacharya Kundkund Dev
7. Purusharth Siddhi Upay Aacharya Amrutchandra Dev
8. Purusharth Siddhi Upay Aacharya Amrutchandra Dev
9. Bruhad Dravya Sangrah Shri Nemichandra Siddhanti Dev
10. Kartikeyanupreksha Swami Kartikey
11. Samadhishatak Aachayra Pujyapad Swami
12. Dhaval (Part - 1) Aacharya Veersen Swami
13. Jaydhaval (Part - 1) Aacharya Veersen Swami
14. Ishtopdesh Aachayra Pujyapad Swami
15. Parmatmaprakash Aachayra Pujyapad Swami
16. Yogsar Aacharya Yogindu Dev
17. Padmanandi Panchvinshatika Aacharya Padmanandi Swami
18. Aatmanushasan Aachrya Gundhar Swami
19. Bhaktamar Stotra Aacharya Maantung Swami
20. Vishaphar Stotra Mahakavi Dhananjay
21. Kalyanmandir Stotra Aacharya Kumudchandra
22. Tatvagyan Tarangini Bhattarak Shri Gyanbhushan
23. Mokshmarg Prakashak Aacharyakalp Pt. Todarmal ji
24. Rahasyapoorna Chitthi Aacharyakalp Pt. Todarmal ji
25. Sattaswaroop Pt. Bhagchand Ji Chajed
26. Behen Shri ke Vachnamrut Pujya Behen Shri Champaben Ji
27. Samaysar Kalash Tika Pande Rajmal ji
28. Natak Samaysar Pt. Banarasi das ji
29. Anubhav Prakash Pt. Deepchand Ji Kasliwal
30. Chid Vilas Pt. Deepchand Ji Kasliwal
31. Parmarth Vachnika Pt. Banarasi das ji
32. Upadan-Nimitt Doha Bhaiya Bhagwati Das ji
33. Chahdhala Pt. Daulatram ji
34. Aatmasiddhi Shrimad Rajchandra ji
35. Apoorva Avsar Shrimad Rajchandra ji
36. On Samaysar's 320 Gatha Aachrya Jaysen (Tika)
37. Taaran Taran Shravakachar Taaran Taran Swami

Note: Gurudev Shree has given lectures on above mentioned granthas more than one time in Sabhas. Ex - 19times on Shree Samaysar Ji.