Yatra Film

Details of Mangal Yatra by Pu. Gurudevshree

 • 1st time Teerth Yatra of Sammedshikharji kshetra V.S. - 2013 [1 to 3] Open or Close

  No. Part Description Video Time Quality
  1 1(A) Mumbai to Gajpantha, Mangitungi, Bavangaja, Uan Paavagiri, Siddhvarkut Teerthkshetra 32.18 *
  2 1(B) Indore, Makshiji, Sonagiri, Gwalior Saher 32.40 **
  3 2(A) Agra, Shouripur-Bateshwar, Mathura, Firojaabad, Mainpuri, Kanpur Saher 30.36 **
  4 2(B) Lucknow, Ayodhya, Banaras, Singhpuri-Chandrapuri, Dalmiya, Aara Saher 30.19 **
  5 3(A) Patna, Raajgruhi, Nalanda, Kundalpur, Pavapuri, Sammedshikharji Teerthkshetra 33.48 **
  6 3(B) Sammedshikharji, Champapuri, Bhagalpur, Mandargiri, Calcutta, Khandgiri-Udaigiri, Ahmedabad Saher 34.33 *

  Video Quality:- *Poor ** Very Poor

 • 1st time Teerth Yatra of Shravanbelagola kshetra V.S. - 2015 [1 to 4] Open or Close

  No. Part Description Video Time Quality
  7 1(A) Songadh to Pavagadh, Mumbai, Puna, Faltan, Dehigaon, Kumbhoj Bahubali Teerthkshetra 31.32 *
  8 1(B) kolhapur, Belgaon, Hubali, Humacha, Kundaadri Teerthkshetra 28.54 *
  9 2(A) Mudbidri, Kaarkal, Venur, Halebid, Shravanbelagola-Vindhyagiri Teerthkshetra 29.01 *
  10 2(B) Shravanbelagola-Chandragiri, Jinnathpuri, Mysore, Gommetgiri, Madras Saher, Ponnur Teerthkshetra 36.52 *
  11 3(A) Madras, Solahpur, Usmaanabad, Kunthalgiri, Ajanta-Ellora, Jalgaon, Malkapur Saher 28.42 *
  12 3(B) Antriksh Parsvanath, Karanjaa, Muktagiri, Amraavati, Nagpur, Kheiragadh, Ramtek, Jabalpur Saher 27.18 *
  13 4(A) Damoh, Kundalgiri, Shahpur, Sagar, Nainagiri, Drongiri, Khajuraho Teerthkshetra 29.55 *
  14 4(B) Papouraji, Tikamgadh, Aaharji, Lalitpur, Devgadh, Baara, Chandkhedi, Kota, Chitorgadh, Udaipur, Kesariyaji, Idar Saher 29.01 *

  Video Quality:- *Poor ** Very Poor

 • 3rd time Teerth Yatra of Girnaar V.S. - 2017 Open or Close

  No. Part Description Video Time Quality
  15 1(A) Girnar Teerthkshetra 20.52 *
  16 1(B) Girnar Teerthkshetra 21.54 *

  Video Quality:- *Poor ** Very Poor

 • 2nd time Teerth Yatra of Ponnur kshetra V.S. - 2020 Open or Close

  No. Part Description Video Time Quality
  17 1 Ponnur Teerthkshetra 24.15 *

  Video Quality:- *Poor ** Very Poor

 • 2nd time Teerth Yatra of Sammedshikharji kshetra V.S. - 2023 Open or Close

  No. Part Description Video Time Quality
  18 1(A) Sammedshikharji Teerthkshetra 31.17 *
  19 1(B) Sammedshikharji, Pavapuri Teerthkshetra 30.35 *

  Video Quality:- *Poor ** Very Poor

 • The list of mangal yatra of Nirvan Bhoomi / Janma Dham / Sadhana Dham by Pu. Gurudevshree Kanjiswami.