Bhakti by Pujya Bahenshree

 • BahenshreeOpen or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 Aaj Dekha Shashvat Tirthraj ne (Shree Sammedshikhar Yatra Prasang) 11:55 - -
  (0.37 mb)
  -
  2 Aaj Soneri Mangal Din Ugyo re (Prasang of Pujya Gurudevshree came to Songadh after Yatra) 36:10 - -
  (0.37 mb)
  -
  3 Aaj Guruji Mara Ponnur Padharyaa (Shree Ponnur Yatra Prasang) 31:18 - -
  (0.37 mb)
  -
  4 Aaje Bharat Bhumi ma (Pujya Gurudevshree's Janm Jayanti Prasang - Vaishakh Sud 2) 28:55 - -
  (0.39 mb)
  -
  5 Aaj Mithha Samran Neminath na re (Shree Girnaar Yatra Prasang) 21:04 - -
  (0.37 mb)
  -
  6 Are Aaj Maliyo Mujne Teen Bhuvan no Nath (Shree Seemandhar Jin Stavan) 7:24 - -
  (0.40 mb)
  -
  7 Aaj Divya Dhwani Chhuti Vir Mukh thi re (Shree Mahaveer Prabhu Divya Dhwani Prasang - Ashadhh Vad 1) 10:56 - -
  (0.37 mb)
  -
  8 Aise Munivar Dekhe Van mey (Muniraaj Bhakti) - -
  08:37
  (0.35 mb)
  -
  9 Aash Dhari ne Ame Aaviyaa (Prasang of Shree Simandhar Prabhu came to Suvarnpuri - V.S.1997) 9:17 - -
  (0.40 mb)
  -
  10 Aavo Padharo Bhavinaa Jinrajji re (Pratishthha Prasang of Bhavi Bhagwan at Shree Nandishwar Jinalay, Songadh. Fagan Sud 7, V.S.2041) 7:02 - -
  (0.11 mb)
  -
  11 Aavo Aavo Suryakirti Jinrajji re (Pratishthha Prasang of Bhavi Bhagwan at Songadh. ) 7:18 - -
  (0.04 mb)
  -
  12 Aavo Aavo Simandhar Prabhu Maliya re (Shree Simandharnath Jin Stavan) 9:16 - -
  (0.40 mb)
  -
  13 Aavo Aavo Padharo Bhavin Bhagwan (Pratishthha Prasang of Bhavi Bhagwan at Shree Nandishwar Jinalay, Songadh) 13:21 - -
  (0.05 mb)
  -
  14 Aavo Aavo Rushabh Jinandaa Aangane re (Pratishthha Prasang of Aadi Jinand at Songadh) 8:02 - -
  (0.13 mb)
  -
  15 Bharte Janmyaa Taaranhaar Guruvar Mangalkaari (Pujya Gurudevshree's Vihar Prasang at Pratishthha) 14:07 - -
  (0.37 mb)
  -
  16 Bhavi Bhave Jinaalay Aavo (Shree Jinstavan) 7:44 - -
  (0.11 mb)
  -
  17 Bharat Bhumi ma Sona Suraj (Shree Sammedshikhar Yatra Prasang) 19:01 - -
  (0.38 mb)
  -
  18 Chandaliyo Ho, Chandaliyo Sandesho Deje (Virah Prasang of Pujya Gurudevshree) 19:19 - -
  (0.37 mb)
  -
  19 Gururaj Padharyaa More Mandiriye (Bhav Bhakti to Pujya Gurudevshree) 8:28 - -
  (0.37 mb)
  -
  20 Gururaj Kaho PanduPutra Kevaa Hashe (Shree Pandav Muniraaj Bhakti) 8:19 - -
  (0.05 mb)
  -
  21 Guruji ni Jod Jage Nahi Jade re Lol (Prasang of Pujya Gurudevshree came to Songadh after Yatra) 30:09 - -
  (0.38 mb)
  -
  22 Ghadi Dhanya Aaj ki ye (Shree Jinstavan) 4:47 - -
  (0.39 mb)
  -
  23 Shree Samaysaar-Stuti (Sansaari Jivnaa Bhavmarano) (Stuti by Pandit Shri Himmatbhai J. Shah) 4:33 - -
  (0.09 mb)
  -
  24 Jinvaani Stuti (Jinadesh Gnataa Jinendraa) (Jinvani Stuti by Pandit Banarasidasji) 7:11 - -
  (0.14 mb)
  -
  25 Janm Kalyaanak (Jin Rayaniji Dash Dishi) (Jinendra Janamkalyanak Bhakti) 13:35 - -
  (0.42 mb)
  -
  26 Hu to Halu Chalu ne Guru (Shree Guru Bhakti) 4:58 - -
  (0.38 mb)
  -
  27 Hey Vir Tumhari Mudra ka (Shree Veerstavan) - -
  09:02
  (0.39 mb)
  -
  28 Jay Aadi Jinand Suchand Namu (Shree Aadinathprabhu Bhakti) 18:52 - -
  (0.25 mb)
  -
  29 Kahan Guru Virajo Man Mandiriye (Shree Guru Bhakti) 13:04 - -
  (0.37 mb)
  -
  30 Kumkum Keshar Varse Chhe (Pratishthha Prasang of Bhavi Bhagwan at Shree Nandishwar Jinalay, Songadh - Fagan Sud 7, V.S.2041) 6:54 - -
  (0.16 mb)
  -
  31 Laakh Laakh Vaar Gururaj na Vadhaamanaa (Prasang of Pujya Gurudevshree came to Songadh after Yatra) 13:53 - -
  (0.37 mb)
  -
  32 Mare Sonaa Samuhe Suraj Ugyo re (Yatra Prasang) 19:41 - -
  (0.06 mb)
  -
  33 Mara Jivan Tani Shuddh Sheriye (Prabhu Bhakti) 3:56 - -
  (0.37 mb)
  -
  34 Mara Jinalay ma JinendraVrund Padhariya re (Pratishthha Prasang of Jinendra Bhagwanto at Shree Nandishwar Jinalay, Songadh - Fagan Sud 7, V.S.2041) 10:59 - -
  (0.11 mb)
  -
  35 Mangal Pagale MahaaPadmanath Padhariya re (Pratishthha Prasang of Bhavi Bhagwan Shree Mahapadmanath at Shree Nandishwar Jinalay, Songadh - Fagan Sud 7, V.S.2041) 4:40 - -
  (0.14 mb)
  -
  36 Guru Kahone Neminath Keva Hashe (Shree Neminath Jinstavan) 11:40 - -
  (0.35 mb)
  -
  37 Nirvaan Mahotsav Din Aaj (Prasang of Shree Mahaveerswami's Nirvan Kalyank Divas - Aaso Vad 30) 11:27 - -
  (0.22 mb)
  -
  38 Namiye Shree Panchpad ne (Shree Panch Parmeshthhi Stavan) 10l29 - -
  (0.36 mb)
  -
  39 Mari Zupadiye Vir Kyare Padhare (Aahardaan Prasang of Veerprabhu by Sati Chandanbaala) 11:57 - -
  (0.05 mb)
  -
  40 Om Jay Jay Vir Prabhu (Aarti of Shree Mahaveer Prabhu) - -
  08:48
  (0.03 mb)
  -
  41 Rasila Dharmi na Haidaa Swayam (Shree Jinendra Stavan) 7:07 - -
  (0.40 mb)
  -
  42 Swarnapuri ma Swarna Ravi Aaj Padharya (Pratishthha Prasang of Aadi Jinand at Songadh - Fagan Sud 7, V.S. 2041) 6:31 - -
  (0.18 mb)
  -
  43 Swarnapuri ma Bhavi Bhagwant Padharya re (Pratishthha Prasang of Bhavi Bhagwan at Shree Nandishwar Jinalay, Songadh - Fagan Sud 7, V.S.2041) 7:52 - -
  (0.23 mb)
  -
  44 Swarnapuri ma Sona Suraj Ugyo re (Pratishthha Prasang of Jinendra Bhagwanto at Songadh - Fagan Sud 2, V.S.1997) 13:53 - -
  (0.36 mb)
  -
  45 Swarnapuri Basaa Ek Sant (Bhav Bhakti to Pujya Gurudevshree) 11:00 - -
  (0.37 mb)
  -
  46 Sundar Swarnapuri ma Swarna Ravi (Pratishthha Prasang of Shree Seemandhar Prabhbu at Songadh - Fagan Sud 2, V.S.1997) 9:52 - -
  (0.37 mb)
  -
  47 Sundar Swarnapuri ma Padharya re (Shree Guru Bhakti) 28:29 - -
  (0.04 mb)
  -
  48 Simadhar Aatam Aaraami (Shree Seemandhar Jinstavan) 7:03 - -
  (0.40 mb)
  -
  49 Jinjini Wani (Simamdhar Mukhthi) (Jinvani Stuti by Pandit Shri Himmatbhai J. Shah) 8:33 - -
  (0.12 mb)
  -
  50 Shree SadGuruji Mahima Apaar (Bhav Bhakti to Pujya Gurudevshree) 11:40 - -
  (0.38 mb)
  -
  51 Shashan Uddhaarak Prabhu Janm Diwas Chhe (Pujya Gurudevshree's Janm Jayanti Prasang - Vaishakh Sud 2) 11:29 - -
  (0.37 mb)
  -
  52 Shashan Tanaa Shiromani Stvanaa Karu (Bhav Bhakti to Pujya Gurudevshree) 13:54 - -
  (0.37 mb)
  -
  53 Shanti Dayak Shree Kahan Guru ne (Bhav Bhakti to Pujya Gurudevshree) 4:37 - -
  (0.11 mb)
  -
  54 Satyavati Nandan Jag Aanandan (Shree Seemandhar Jinstavan) 13:23 - -
  (0.40 mb)
  -
  55 Samaysaar na Ketlaak Pado 11:30 - -
  (0.03 mb)
  -
  56 SadGurudev Stuti (Sansaar Sagar Taarvaa) (Sadguru Bhakti by Pandit Shri Himmatbhai J. Shah) 5:57 - -
  (0.37 mb)
  -
  57 Umaraalaa Gaam ma Ratno ni Varsha (Pujya Gurudevshree's Janm Jayanti Prasang - Vaishakh Sud 2) 17:56 - -
  (0.38 mb)
  -
  58 Vir Prabhuji Moksh Padharya (Prasang of Shree Mahaveerswami's Nirvan Kalyank Divas - Aaso Vad 30) 6:38 - -
  (0.20 mb)
  -
  59 Vaishakh Sud Bij ne Vaar (Pujya Gurudevshree's Janm Jayanti Prasang - Vaishakh Sud 2) 6:09 - -
  (0.38 mb)
  -
  60 Vasupujya Jinnath ne Bhave Puju (Prasang of Champapuri Yatra with Pujya Gurudevshree, Fagan Sud 10, V.S. 2013) 15:31 - -
  (0.38 mb)
  -
  61 Mangal Din Aaj Ugayo Re 14:46 - - -
  -
  62 Suvarnpuri maa Svarnmayi Wadhamana Re 43:26 - - -
  -
  63 Sameed Siddhidham Prabhuji ne Lakho Pranam 31:01 - - -
  -
  64 Arhan Jinendra Bhagwan, Tum Vishwa Vijay Rai - -
  05:25 -
  -
  65 Aaj Mangal Suryoday Swarnma Re 16:42 - - -
  -
  66 Aaj Mare Jinvar Padharya 10:13 - - -
  -
  67 Aaj Motide Meh Varshya 13:27 - - -
  -
  68 Aavo Aavo Gaone Narnaar 11:50 - - -
  -
  69 Suryakeerti Bhagwant Mare Aanganiye 08:36 - - -
  -
  70 Aavo Padharo Suryakeerti Jinrajji Re 14:57 - - -
  -
  71 Aavo Aavo Suryakeerti Prabhu Maliya Re 09:48 - - -
  -
  72 Riddhi Siddhi Sukh Vruddhidhari Nishdin 01:13 - - -
  -
  73 Jagmagta Jinalayne Shobhita Shikhar 11:21 - - -
  -
  74 Dur Kan Prabhu! Dod Tu, Mare Ramat Ramvi Nathi 14:09 - - -
  -
  75 Dhanya Dhanya Aajno Din Am Gher Jinvar Padharya 03:41 - - -
  -
  76 Nandishwar Shobhe Suvarnma 09:18 - - -
  -
  77 Aho! Yog Mahima Jagnath Kero 05:30 - - -
  -
  78 Aaj Padharya Re Suryakeertideva Re 09:05 - - -
  -
  79 Lakho Vadhamana Kariye Jinand na 09:08 - - -
  -
  80 Muje Tum Bin Nahi Swami Chen Pade 06:49 - - -
  -
  81 Mohni Chhabi Ay Prabhuji! Mujko Bhati Aapki - -
  07:01 -
  -
  82 Mari Suvarnapuri ma Mansthambh Padhhariya Re 14:52 - - -
  -
  83 Vadhavu Aaj Argh No Thal 04:06 - - -
  -
  84 Ratnanu Parnu Ne Maniratne Jadiyu 07:01 - - -
  -
  85 Tame Gyanaanand Na Dariya Chho 06:12 - - -
  -
  86 Nemi jinesar Dev Nayane Deethha Re 06:41 - - -
  -
  87 Arihant Namo Bhagwant Namo 07:01 - - -
  -
  88 Mare Mandire Mahapadma Bhagwant aaj Padharya Re 10:32 - - -
  -
  89 Kanchan Varno Naah Re, Mane Koi Milavo 07:38 - - -
  -
  90 Trishladevi Na Jaya Ho Dev Vardhmaan Paya 07:13 - - -
  -
  91 Jay Jay Veer Jinandaa Tumko Lakho Pranam - -
  05:42 -
  -
  92 Mara Mandiriyama Trishlanand Padhariya Re 12:01 - - -
  -
  93 Dejo Dilasa Dilvar Dilna, Sevak Par Kari Maher 09:12 - - -
  -
  94 Videhi Jinandji Suvarnavarne Nathaji Re 06:26 - - -
  -
  95 Bhakti to Kar Raha Hoon 06:12 - - -
  -
  96 Aavo Aavo Shree Jinvarvrund Am Gher Aavo Re 05:02 - - -
  -
  97 Aatlo Sandesho Chanda Jinjine Kahejo 16:06 - - -
  -
  98 Manmandir Aavo Re, Karu Ek Vinatadi 08:42 - - -
  -
  99 Aekvaar Bolo Simandharnaath 12:57 - - -
  -
  100 Tame to Bhale Birajoji 07:39 - - -
  -
  101 Aekvaar Bolo Suryakeertinaath 07:13 - - -
  -
  102 Shree Simandhar Saahibaa 05:45 - - -
  -
  103 Jinvar Darshan na Jagya Chhe Kod 08:13 - - -
  -
  104 Swasti Shree Maha videhkshetrama 10:10 - - -
  -
  105 Manadu te Maaru Mokle, Mara Vhalaji 13:08 - - -
  -
  106 Han Re Mhare Simandhar Jinshu Laagi, Puran Prit Jo 08:58 - - -
  -
  107 Satni Velyu Aavi Sat Mozar 08:20 - - -
  -
  108 Ankur Aek Nathi Moh Tano Rahyo Jya(Samavsaran Stuti) 17:10 - - -
  -
  109 Swarnapure Suryakeerti Bhagwant Padharya Re 17:12 - - -
  -
  110 Aaj Mara Aanganiyama Guruji Padharya Re 07:50 - - -
  -
  111 Aaj Sari Hind Bhumima Motide Me Varshya Jo 07:34 - - -
  -
  112 Aavo Padharo Monghera Gururaajji Re 06:36 - - -
  -
  113 Videhvasi Kahanguru Bharte Padharya Re 10:07 - - -
  -
  114 Gurudev Tara Charanma Fari Fari Karu Hu Vandana 04:07 - - -
  -
  115 Tuj Paad Pankaj Jya Thaya, Te Deshne Pan Dhanya Chhe 09:29 - - -
  -
  116 Tuj Paad Pankaj Bharate Thaya, Aa Deshne Pan Dhanya Chhe 07:36 - - -
  -
  117 Tumse Lagani Laagi Guruvar Tumse Lagani Laagi 06:53 - - -
  -
  118 Shri Sadguru Karkamale thi Kalyanak Prasango Thaay Chhe 03:23 - - -
  -
  119 Rudaa Paryushan Din Aaj Deepataa Re 09:47 - - -
  -
  120 Aaj Mangal Din Maha Ugiyo Re 10:00 - - -
  -
  121 Jinand Chand Vaani, Anupam Ami Sami Chhe 05:47 - - -
  -
  122 Aavo Aavone Surnarvrund Pulkit Hrhadaye Re 12:00 - - -
  -
  123 Aaise Rushabhnandan Dekhe Van me 08:20 - - -
  -
  124 Girinagarna Vasi Nem Jinandji 07:18 - - -
  -
  125 Dekhya Dekhya Bahubali Munirajne Re 21:38 - - -
  -
  126 Shikhar Sammed Sohamana, Mangal Tirathdham 20:07 - - -
  -
  127 Aaje Veer Prabhuji Nirvanpadne Paamiya Re 13:10 - - -
  -