Chaitra Sud 1

1) 19th Tirthankar Bal Brahmchaari Shree Mallinath Bhagwan’s Garbh Kalyaanak (Mithilaapuri nagari),
2) Shree Shantinath Bhagwan’s Pratishthha in Kheragadh Jinmandir (Vikram Samvat 2015).