Ashadhh Vad 2

20th Tirthankar Shree Munisuvratnath Bhagwan’s Garbh Kalyaanak (Rajgruhi nagari).