Adhyatma Sanjeevani (Collection of Ancient Bhaktis)

 • Adhyatma Sanjeevani Part - 1Open or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 Commentry
  -
  -
  02.02 -
  -
  2 Tumhare Darsh Bin Swami
  -
  -
  08.05 -

  (5.17 mb)
  3 Nitya Bodhini Maa Jinvani
  -
  -
  06.34 -

  (5.19 mb)
  4 We Muniwar Kab Mili He Upgaari
  -
  -
  07.14 -

  (5.19 mb)
  5 Mamata Ki Patwar Na Todi
  -
  -
  06.11 -

  (5.16 mb)
  6 Dharam Bin Koi Nahi Apna
  -
  -
  09.58 -

  (5.19 mb)
  7 Sun Chetan Ek Baat Hamari
  -
  -
  13.40 -

  (5.16 mb)
  8 Hum Na Kisi Ke Koi Na Hamara
  -
  -
  06.12 -

  (5.19 mb)
  9 Jiya Kab Tak Uljhega
  -
  -
  10.26 -

  (5.20 mb)
  10 Sant Niranter Chintat Aise
  -
  -
  05.38 -

  (5.19 mb)
  11 Maine Dekha Atamrama
  -
  -
  06.14 -

  (5.19 mb)
 • Adhyatma Sanjeevani Part - 2Open or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 Commentry
  -
  -
  00.41 -
  -
  2 Tihare Dhyan Ki Murat
  -
  -
  08.10 -

  (5.19 mb)
  3 Jinbani Ke Sune Sau Mithayat Mite
  -
  -
  05.15 -

  (5.19 mb)
  4 Aisa Yogi Kyo Na Abhaypad Pave
  -
  -
  08.55 -

  (5.16 mb)
  5 Hum To Kabahu Na Nij Ghar Aaye
  -
  -
  06.56 -

  (5.18 mb)
  6 Chetan Yah Budhi Kaun Sayani
  -
  -
  06.17 -

  (5.16 mb)
  7 He Man Teri Ko Kutev Yah
  -
  -
  06.13 -

  (5.18 mb)
  8 Baba Mai Na Kahuka
  -
  -
  08.54 -

  (5.18 mb)
  9 Aho Bhavi Prani Chetiye Ho
  -
  -
  06.51 -

  (5.16 mb)
  10 Gyani Jeev Nivar Bharamtam
  -
  -
  07.22 -

  (5.19 mb)
  11 Ab Hum Amar Bhaye Na Marenge
  -
  -
  06.23 -

  (5.18 mb)
 • Adhyatma Sanjeevani Part - 3Open or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 He Jin! Tere Mai Sharane Aaya
  -
  -
  8.15 -

  (1.95 mb)
  2 Jinvaani Jaan Sujaan Re
  -
  -
  7.02 -

  (1.96 mb)
  3 Kabdhou Mile Mohi Shriguru Munivar
  -
  -
  6.13 -

  (1.95 mb)
  4 Kaal Achanak Hi Le Jayega
  -
  -
  8.26 -

  (0.08 mb)
  5 Sadho Chhando Vishay Vikari
  -
  -
  11.02 -

  (1.96 mb)
  6 Karo re Bhai Tatwarth Shraddhan
  -
  -
  7.41 -

  (0.08 mb)
  7 Rachi Rahyo Par Mahi
  -
  -
  7.24 -

  (1.96 mb)
  8 Ghatmein Parmatam Dhyaiye
  -
  -
  6.25 -

  (1.96 mb)
  9 Humko Kachu Bhay Nare
  -
  -
  6.19 -

  (1.96 mb)
  10 Jiya Tum Chalo Apne Desh
  -
  -
  7.26 -

  (0.08 mb)
 • Adhyatma Sanjeevani Part - 4Open or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 Prabhu Thari Aaj Mahima Jaani
  -
  -
  10.02 -

  (1.96 mb)
  2 Aur Sabai Jagdwand Mitaavo
  -
  -
  6.36 -

  (1.96 mb)
  3 Aise Jaini Muni Maharaj
  -
  -
  6.54 -

  (0.08 mb)
  4 Je Din Tum Vivek Bin Khoye
  -
  -
  6.41 -

  (1.96 mb)
  5 Aisa Mohi Kyo Na Adhogati Javai
  -
  -
  9.42 -

  (1.96 mb)
  6 Chhandat Kyo Nahi Re
  -
  -
  9.28 -

  (0.08 mb)
  7 Jiv Tu Bhramat Sadaiv Akela
  -
  -
  7.27 -

  (1.96 mb)
  8 Nirgrantho Ka Marg
  -
  -
  7.12 -

  (0.08 mb)
  9 Tohi Samzayo Sau Sau Baar
  -
  -
  7.24 -

  (1.96 mb)
  10 Laga Aatamram So Nehra
  -
  -
  8.16 -

  (1.96 mb)
 • Adhyatma Sanjeevani Part - 5Open or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 Din Raat Swami Tere Geet
  -
  -
  07:06 -

  (0.23 mb)
  2 Ho Jinwani Ju..
  -
  -
  07:39 -

  (0.25 mb)
  3 Param Guru Barsat Gyan Zari
  -
  -
  05:21 -

  (0.10 mb)
  4 Jiv! Tai Moodhpana Kit Payo
  -
  -
  06:34 -

  (0.10 mb)
  5 Chetan Te Yo Hee Bhram Thanyo
  -
  -
  05:19 -

  (0.19 mb)
  6 Ya Nit Chitvo Uthi Ke Bhor
  -
  -
  06:06 -

  (0.10 mb)
  7 Ri Mere Ghta Gyan
  -
  -
  05:01 -

  (0.10 mb)
  8 Mohe Kab Aisa Din Aaya Hai
  -
  -
  06:47 -

  (0.23 mb)
  9 Gyani Jeevani Ke Bhay
  -
  -
  05:38 -

  (0.10 mb)
  10 Kar Kar Aatam Hit Re Pranee
  -
  -
  06:06 -

  (0.10 mb)
 • Adhyatma Sanjeevani Part - 6Open or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 Man Vach Tan kar Suddha Bhajo Jin
  -
  -
  09:19 -

  (0.68 mb)
  2 Suni Liyo Jiv Sujaan
  -
  -
  06:44 -

  (0.68 mb)
  3 Suno Jia Ye Satguru Ki Baatei
  -
  -
  06:00 -

  (0.65 mb)
  4 Dhanya Te Prani
  -
  -
  04:16 -

  (0.68 mb)
  5 Mohi Jeev Bharamtma Tai Nahi
  -
  -
  08:30 -

  (0.68 mb)
  6 Dekho Bhai! Aatam Raam Virajai
  -
  -
  06:38 -

  (0.71 mb)
  7 Cheto Chetan Nij Me Aao
  -
  -
  07:31 -

  (0.67 mb)
  8 Galtaa Namataa Kab Aavaiga
  -
  -
  04:01 -

  (0.68 mb)
  9 Bhakhu Heet Tera
  -
  -
  04:45 -

  (0.68 mb)
  10 Yah Moh Uday Dukh Pavai
  -
  -
  06:28 -

  (0.68 mb)