Ashadhh Sud 7

22nd Tirthankar Bal Brahmchaari Shree Neminath Bhagwan’s Moksh Kalyaanak (Girnarji parvat).