Chaitra Sud 6

=> Uttam Aarjav Dharm Din,
=> 3rd Tirthankar Shree Sambhavnath Bhagwan’s Moksh Kalyaanak (Sammedshikharji)