Bhakti by Pujya Bahenshree

 • BehenshreeOpen or Close

  No. Description Guj Time Hin Time PDF
  1 Aaj Dekha Shashvat Tirthraj ne (Shree Sammedshikhar Yatra Prasang)
  11:55
  -
  -
  (0.37 mb)
  2 Aaj Soneri Mangal Din Ugyo re (Prasang of Pujya Gurudevshree came to Songadh after Yatra)
  36:10
  -
  -
  (0.37 mb)
  3 Aaj Guruji Mara Ponnur Padharyaa (Shree Ponnur Yatra Prasang)
  31:18
  -
  -
  (0.37 mb)
  4 Aaje Bharat Bhumi ma (Pujya Gurudevshree's Janm Jayanti Prasang - Vaishakh Sud 2)
  28:55
  -
  -
  (0.39 mb)
  5 Aaj Mithha Samran Neminath na re (Shree Girnaar Yatra Prasang)
  21:04
  -
  -
  (0.37 mb)
  6 Are Aaj Maliyo Mujne Teen Bhuvan no Nath (Shree Seemandhar Jin Stavan)
  7:24
  -
  -
  (0.40 mb)
  7 Aaj Divya Dhwani Chhuti Vir Mukh thi re (Shree Mahaveer Prabhu Divya Dhwani Prasang - Ashadhh Vad 1)
  10:56
  -
  -
  (0.37 mb)
  8 Aise Munivar Dekhe Van mey (Muniraaj Bhakti)
  -
  -
  08:37
  (0.35 mb)
  9 Aash Dhari ne Ame Aaviyaa (Prasang of Shree Simandhar Prabhu came to Suvarnpuri - V.S.1997)
  9:17
  -
  -
  (0.40 mb)
  10 Aavo Padharo Bhavinaa Jinrajji re (Pratishthha Prasang of Bhavi Bhagwan at Shree Nandishwar Jinalay, Songadh. Fagan Sud 7, V.S.2041)
  7:02
  -
  -
  (0.11 mb)
  11 Aavo Aavo Suryakirti Jinrajji re (Pratishthha Prasang of Bhavi Bhagwan at Songadh. )
  7:18
  -
  -
  (0.04 mb)
  12 Aavo Aavo Simandhar Prabhu Maliya re (Shree Simandharnath Jin Stavan)
  9:16
  -
  -
  (0.40 mb)
  13 Aavo Aavo Padharo Bhavin Bhagwan (Pratishthha Prasang of Bhavi Bhagwan at Shree Nandishwar Jinalay, Songadh)
  13:21
  -
  -
  (0.05 mb)
  14 Aavo Aavo Rushabh Jinandaa Aangane re (Pratishthha Prasang of Aadi Jinand at Songadh)
  8:02
  -
  -
  (0.13 mb)
  15 Bharte Janmyaa Taaranhaar Guruvar Mangalkaari (Pujya Gurudevshree's Vihar Prasang at Pratishthha)
  14:07
  -
  -
  (0.37 mb)
  16 Bhavi Bhave Jinaalay Aavo (Shree Jinstavan)
  7:44
  -
  -
  (0.11 mb)
  17 Bharat Bhumi ma Sona Suraj (Shree Sammedshikhar Yatra Prasang)
  19:01
  -
  -
  (0.38 mb)
  18 Chandaliyo Ho, Chandaliyo Sandesho Deje (Virah Prasang of Pujya Gurudevshree)
  19:19
  -
  -
  (0.37 mb)
  19 Gururaj Padharyaa More Mandiriye (Bhav Bhakti to Pujya Gurudevshree)
  8:28
  -
  -
  (0.37 mb)
  20 Gururaj Kaho PanduPutra Kevaa Hashe (Shree Pandav Muniraaj Bhakti)
  8:19
  -
  -
  (0.05 mb)
  21 Guruji ni Jod Jage Nahi Jade re Lol (Prasang of Pujya Gurudevshree came to Songadh after Yatra)
  30:09
  -
  -
  (0.38 mb)
  22 Ghadi Dhanya Aaj ki ye (Shree Jinstavan)
  4:47
  -
  -
  (0.39 mb)
  23 Shree Samaysaar-Stuti (Sansaari Jivnaa Bhavmarano) (Stuti by Pandit Shri Himmatbhai J. Shah)
  4:33
  -
  -
  (0.09 mb)
  24 Jinvaani Stuti (Jinadesh Gnataa Jinendraa) (Jinvani Stuti by Pandit Banarasidasji)
  7:11
  -
  -
  (0.14 mb)
  25 Janm Kalyaanak (Jin Rayaniji Dash Dishi) (Jinendra Janamkalyanak Bhakti)
  13:35
  -
  -
  (0.42 mb)
  26 Hu to Halu Chalu ne Guru (Shree Guru Bhakti)
  4:58
  -
  -
  (0.38 mb)
  27 Hey Vir Tumhari Mudra ka (Shree Veerstavan)
  -
  -
  09:02
  (0.39 mb)
  28 Jay Aadi Jinand Suchand Namu (Shree Aadinathprabhu Bhakti)
  18:52
  -
  -
  (0.25 mb)
  29 Kahan Guru Virajo Man Mandiriye (Shree Guru Bhakti)
  13:04
  -
  -
  (0.37 mb)
  30 Kumkum Keshar Varse Chhe (Pratishthha Prasang of Bhavi Bhagwan at Shree Nandishwar Jinalay, Songadh - Fagan Sud 7, V.S.2041)
  6:54
  -
  -
  (0.16 mb)
  31 Laakh Laakh Vaar Gururaj na Vadhaamanaa (Prasang of Pujya Gurudevshree came to Songadh after Yatra)
  13:53
  -
  -
  (0.37 mb)
  32 Mare Sonaa Samuhe Suraj Ugyo re (Yatra Prasang)
  19:41
  -
  -
  (0.06 mb)
  33 Mara Jivan Tani Shuddh Sheriye (Prabhu Bhakti)
  3:56
  -
  -
  (0.37 mb)
  34 Mara Jinalay ma JinendraVrund Padhariya re (Pratishthha Prasang of Jinendra Bhagwanto at Shree Nandishwar Jinalay, Songadh - Fagan Sud 7, V.S.2041)
  10:59
  -
  -
  (0.11 mb)
  35 Mangal Pagale MahaaPadmanath Padhariya re (Pratishthha Prasang of Bhavi Bhagwan Shree Mahapadmanath at Shree Nandishwar Jinalay, Songadh - Fagan Sud 7, V.S.2041)
  4:40
  -
  -
  (0.14 mb)
  36 Guru Kahone Neminath Keva Hashe (Shree Neminath Jinstavan)
  11:40
  -
  -
  (0.35 mb)
  37 Nirvaan Mahotsav Din Aaj (Prasang of Shree Mahaveerswami's Nirvan Kalyank Divas - Aaso Vad 30)
  11:27
  -
  -
  (0.22 mb)
  38 Namiye Shree Panchpad ne (Shree Panch Parmeshthhi Stavan)
  10l29
  -
  -
  (0.36 mb)
  39 Mari Zupadiye Vir Kyare Padhare (Aahardaan Prasang of Veerprabhu by Sati Chandanbaala)
  11:57
  -
  -
  (0.05 mb)
  40 Om Jay Jay Vir Prabhu (Aarti of Shree Mahaveer Prabhu)
  -
  -
  08:48
  (0.03 mb)
  41 Rasila Dharmi na Haidaa Swayam (Shree Jinendra Stavan)
  7:07
  -
  -
  (0.40 mb)
  42 Swarnapuri ma Swarna Ravi Aaj Padharya (Pratishthha Prasang of Aadi Jinand at Songadh - Fagan Sud 7, V.S. 2041)
  6:31
  -
  -
  (0.18 mb)
  43 Swarnapuri ma Bhavi Bhagwant Padharya re (Pratishthha Prasang of Bhavi Bhagwan at Shree Nandishwar Jinalay, Songadh - Fagan Sud 7, V.S.2041)
  7:52
  -
  -
  (0.23 mb)
  44 Swarnapuri ma Sona Suraj Ugyo re (Pratishthha Prasang of Jinendra Bhagwanto at Songadh - Fagan Sud 2, V.S.1997)
  13:53
  -
  -
  (0.36 mb)
  45 Swarnapuri Basaa Ek Sant (Bhav Bhakti to Pujya Gurudevshree)
  11:00
  -
  -
  (0.37 mb)
  46 Sundar Swarnapuri ma Swarna Ravi (Pratishthha Prasang of Shree Seemandhar Prabhbu at Songadh - Fagan Sud 2, V.S.1997)
  9:52
  -
  -
  (0.37 mb)
  47 Sundar Swarnapuri ma Padharya re (Shree Guru Bhakti)
  28:29
  -
  -
  (0.04 mb)
  48 Simadhar Aatam Aaraami (Shree Seemandhar Jinstavan)
  7:03
  -
  -
  (0.40 mb)
  49 Jinjini Wani (Simamdhar Mukhthi) (Jinvani Stuti by Pandit Shri Himmatbhai J. Shah)
  8:33
  -
  -
  (0.12 mb)
  50 Shree SadGuruji Mahima Apaar (Bhav Bhakti to Pujya Gurudevshree)
  11:40
  -
  -
  (0.38 mb)
  51 Shashan Uddhaarak Prabhu Janm Diwas Chhe (Pujya Gurudevshree's Janm Jayanti Prasang - Vaishakh Sud 2)
  11:29
  -
  -
  (0.37 mb)
  52 Shashan Tanaa Shiromani Stvanaa Karu (Bhav Bhakti to Pujya Gurudevshree)
  13:54
  -
  -
  (0.37 mb)
  53 Shanti Dayak Shree Kahan Guru ne (Bhav Bhakti to Pujya Gurudevshree)
  4:37
  -
  -
  (0.11 mb)
  54 Satyavati Nandan Jag Aanandan (Shree Seemandhar Jinstavan)
  13:23
  -
  -
  (0.40 mb)
  55 Samaysaar na Ketlaak Pado
  11:30
  -
  -
  (0.03 mb)
  56 SadGurudev Stuti (Sansaar Sagar Taarvaa) (Sadguru Bhakti by Pandit Shri Himmatbhai J. Shah)
  5:57
  -
  -
  (0.37 mb)
  57 Umaraalaa Gaam ma Ratno ni Varsha (Pujya Gurudevshree's Janm Jayanti Prasang - Vaishakh Sud 2)
  17:56
  -
  -
  (0.38 mb)
  58 Vir Prabhuji Moksh Padharya (Prasang of Shree Mahaveerswami's Nirvan Kalyank Divas - Aaso Vad 30)
  6:38
  -
  -
  (0.20 mb)
  59 Vaishakh Sud Bij ne Vaar (Pujya Gurudevshree's Janm Jayanti Prasang - Vaishakh Sud 2)
  6:09
  -
  -
  (0.38 mb)
  60 Vasupujya Jinnath ne Bhave Puju (Prasang of Champapuri Yatra with Pujya Gurudevshree, Fagan Sud 10, V.S. 2013)
  15:31
  -
  -
  (0.38 mb)
  61 Mangal Din Aaj Ugayo Re
  14:46
  -
  -
  -
  62 Suvarnpuri maa Svarnmayi Wadhamana Re
  43:26
  -
  -
  -
  63 Sameed Siddhidham Prabhuji ne Lakho Pranam
  31:01
  -
  -
  -