What's New

  • Ashtpaahud Pravachan Part 1 (Hindi) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

    12.04.2018
  • Amrut Bodh Part - 1 & 2 (Hindi) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

    12.04.2018
  • Samaysaar Vaibhav Bhag - 8 to 13 (Gujarati) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

    09.04.2018