What's New

 • Chahekati Chetana (Child Magazine) Ank 41 to 49 - Children Section - Books(Pdf).

  27.03.2019
 • Guru-vani (Pu. Gurudevshree's pravachan on Niyamsaar Shastra's Nischay Pratyakhyan & Param Aalochana Adhikar 1979-80, with Hindi Subtitles)

  26.03.2019
 • Mokshmarg Prakashak Pravachan Part-1,2,3,4 (Hindi) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Sanklit Pravachan

  09.03.2019
 • Guru-vani (Pu. Gurudevshree's pravachan on Niyamsaar Shastra's Jeev, Ajeev, Shuddhbhav, Vyavahar Charitra & Parmarth Pratikraman Adhikar 1979-80, with Hindi Subtitles)

  26.02.2019
 • Samaysaar Vaibhav Bhag - 19 (Gujarati) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  04.02.2019
 • Guru-vani (Pu. Gurudevshree's pravachan on Niyamsaar Shastra's Vyavahar Charitra Adhikar 1979-80, with Hindi Subtitles)

  24.01.2019
 • Bhagwat shastra Part - 3 (Samaysaar 18th time Pravachan) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  22.01.2019