Kahan Karmabadhh Katha

Kahaan Krambaddh Kathaa - Part 1 (Ek Veer Mahapurush ni Yashogatha)

Track Details Time Gujrati Time Hindi
Chapter 1 - Prastavana 20.52 22.33
Chapter 2 - Janamdham Umrala Childhood 13.27 14.44
Chapter 3 - Paalej Kumarvay 20.35 21.55
Chapter 4 - Vairaagi Yuva Kanji 07.38 08.21
Chapter 5 - Sthanakvasi Sadhu Kanjiswami 30.54 31.33
Chapter 6 - Samaysaar Prapti 27.13 25.08
Chapter 7 - Sampraday Parivartanni Bhavana 22.37 20.16
Chapter 8 - Sampraday Parivartanni Ghoshana 06.17 05.38
Chapter 9 - Sonagadh Digambar Dharma Anghikar 19.14 19.46
Kahaan Krambaddh Kathaa - Part 1 (Ek Veer Mahapurush ni Yashogatha) (Guj - 174 kb) (Hin - 253 kb)

Kahana streamlined narrative part 2 (influence of the truth)

Track Details Time Gujrati Time Hindi
Chapter 1 - Prastavana 11.18 11.37
Chapter - 2 Tatvagnaan 29.00 28.39
Chapter - 3 Summary of Part-1 37.46 38.40
Chapter - 4 (V.S. 1991) Parivartan Varsh 24.40 25.57
Chapter - 5 (V.S. 1992) Aekant Sadhana Varsh 07.55 08.09
Chapter - 6 (V.S. 1993) Shree Samaysaar Pravachan Prarambh Varsh 10.22 10.50
Chapter - 7 (V.S. 1994) Shree Swadhyay Mandir Opening Varsh 25.07 26.23
Chapter - 8 (V.S. 1995) Siddhidham Shree Shatrunjay Yatra Varsh 31.29 32.26
Chapter - 9 (V.S. 1996) Nirvankshetra Shree Girnarji Yatra Varsh 16.31 17.00
Chapter - 10 (V.S. 1997) Vahala Shree Simandharnath Padharamani Varsh 45.31 46.11
Chapter - 11 (V.S. 1998) Shree Samavsaran Pratishthha Varsh 19.50 19.57
Chapter - 12 (V.S. 1999) Guruvani Publishing Varsh 30.07 30.57
Chapter - 13 (V.S. 2000) Atmadharma Publishing Varsh 31.44 31.58
Chapter - 14 (V.S. 2001) Shastramala Prarambh Varsh 21.43 21.47
Chapter - 15 (V.S. 2002) Shree Soganiji Samkit Prapti Varsh 25.42 25.59
Chapter - 16 (V.S. 2003) Shree Pravachan Mandap Opening Varsh 26.10 26.48
Chapter - 17 (V.S. 2004) Guru JanmJayanti Ujavani Prarambh Varsh 29.46 30.10
Chapter - 18 (V.S. 2005) Baheno Dwara Brahmcharya Pratigya Varsh 39.44 39.56
Chapter - 19 (V.S. 2006) Saurashtra ma Vikrami Vihar Varsh 35.36 35.51
Chapter - 20 (V.S. 2007) Guruvani Recording Starting Varsh 19.55 19.53
Chapter - 21 (V.S. 2008) Brahmcharya Asharm Opening Varsh 18.56 19.07
Chapter - 22 (V.S. 2009) Shree Mansthambh Pratishthha Varsh 44.26 44.28
Chapter - 23 (V.S. 2010) Saurashtra ma Jinendra Pratishthha Varsh 72.56 73.26
Chapter - 24 (V.S. 2011) Mumbai Jinmandir Shilanyas Varsh 08.43 08.44
Chapter - 25 (V.S. 2012) Shree Jinmandir Vistrutikaran Varsh 24.03 24.07
Kahaan Krambaddh Kathaa - Part 2 (Sat ni Prabhavana) (Guj - 567 kb) (Hin - 965 kb)