Shree Sadgurupravachan Prasad - Shree Ratri Tatva Charcha

No. Year Vikram Samvat Veer Samvat Prasad (Ank) Gatha Shlok PDF (Guj) PDF (Hin)
1 1950 2006 2468 Tatva Charcha (0.17 mb) -