Prasangik Ank - Mahaveer Janmotsav Ank

No. Year Vikram Samvat Veer Samvat Prasad (Ank) Gatha Shlok PDF (Guj) PDF (Hin)
1 1975 2031 2501 Aatmadharm 378     (3.98 mb)