Gurudevshree Pravachan shastra-Lectures by Gurudevshree (bite size)

Click on the icon for procuring physical copy of the book.

Prav. Shashtra Name Mul Shashtra Shashtra Rachaita Guj Hin Eng Other
Aatam ke Hit Panth Laag Aatamhit Ke Preranadaayak Vishishta Pravachano Ka Sankalan. -
(0.60 mb)
Aatmabhavanaa Shree Samadhitantra Shree Pujyapad Aacharya
(2.57 mb)
(0.90 mb)
Aatm Vaibhav (Pravachan on 47 Shakti) Shree Samaysaar Shree Kundkundaacharya
(1.69 mb)
AatmsiddhiShashtra par Pravachano Shree Aatmsiddhi Shrimad Rajchandraji
(3.77 mb)
(1.87 mb)
Aadhyatma Sandesh Rahasya Purna Chitthhi Aacharyakalp Pandit Shree Todarmalji
(1.33 mb)
(0.53 mb)
Aatm Prashiddhi (Pravachan on Parishishta) Shree Samaysaar Shree Kundkundaacharya
(1.36 mb)
(1.17 mb)
Aling-Grahan-Pravachan (Pravachan on Gatha 172) Shree Pravachansaar Shree Kundkundacharya
(0.43 mb)
(18.69 mb)
Anubhav Prakash Pravachan Shree Anubhav Prakash Pandit Dipchandji Kasliwal
(3.60 mb)
(2.86 mb)
Asht Pravachan Part-1 Shree Gyaan Samuchchaysaar Shree Taaransswami
(0.51 mb)
Asht Pravachan Part-2 Shree Updesh Shuddhsaar Shree Taaransswami
(0.36 mb)
Asht Pravachan Part-3 Shree Updesh Shuddhsaar Shree Taaransswami
(0.36 mb)
Ashtpaahud Pravachan Part - 1 Shree Ashtpaahud Shree Kundkundacharya
(14.97 mb)
Bhaktaamar Rahasya Bhaktaamar Stotra Mantungaacharya
(78.37 mb)
(42.33 mb)
Bhedvigyansaar Samaysaar Ki Gatha 320 Se 404 Par Adhyatm Ras Bharpur Pravachan. Shree Kundkundacharya
(0.60 mb)
Brahad Dravya Sangrah Pravachan Part-1 (Gatha 1 to 34) Shree Brahad Dravya Sangrah Shree Nemichandra Siddhantidev
(1.03 mb)
(77.63 mb)
Brahad Dravya Sangrah Pravachan Part-2 (Gatha 34 to 58) Shree Brahad Dravya Sangrah Shree Nemichandra Siddhantidev
(1.06 mb)
(0.95 mb)
Deepavali Pravachan - Sankalit
(0.21 mb)
Dekho! Ji Aadishwar Swami Rushabhstotra Par Bhakti Raspurna Pravachan Shree Padmanandi Aacharya
(1.33 mb)
Dhanya Munidasha Munidasha Ke Swarup Ko Darshanewale Pravachano Ka Sankalan -
(0.88 mb)
Dush Dharm Pravachan Shree Padmanandi Panchavishanti Shree Padmanandi Aacharya
(9.78 mb)
(1.04 mb)
Dash Dharm Pravachan Shree KartikeyaanuPreksha Shree Swami Kartikey
(0.26 mb)
Dash Dharm Pravachan Shree Dwadash Anupreksha Shree Sadguru Pravachan-Prasad
(3.18 mb)
Gnaangoshthhi (Subject Wise Pravachan During “Ratri-Charcha”) -
(67.64 mb)
(0.79 mb)
Gnanswabhav ane Gyeyswabhav (Pravachan on Samaysaar’s Gatha 308 to 311) Shree Kundkundacharya
(1.16 mb)
(2.49 mb)
Gyanchakshu Samaysaar Gatha 320 Par Jaysen Acharya Ki Tika Par Pravachan -
(0.63 mb)
Hoon Parmatma Chhu Shree Yogsaar Shree Yogindudev
(1.61 mb)
Ishtopadesh Pravachan Shree Ishtopadesh Shree Pujyapad Aacharya
(60.33 mb)
Jaipur (khaniya) Tattvacharcha Part - 1 - Sankalit
(1.56 mb)
Jaipur (khaniya) Tattvacharcha Part - 2 - Sankalit
(1.85 mb)
Kalashamrut Part-1 (Kalash 1 to 32) Shree Samaysaar Kalash Tika Shree Amrutchandracharya
(10.28 mb)
Kalashamrut Part-2 (Kalash 33 to 59) Shree Samaysaar Kalash Tika Shree Amrutchandracharya
(2.63 mb)
Kalashamrut Part-3 (Kalash 60 to 112) Shree Samaysaar Kalash Tika Shree Amrutchandracharya
(2.64 mb)
Kalashamrut Part-4 (Kalash 113 to 153) Shree Samaysaar Kalash Tika Shree Amrutchandracharya
(2.41 mb)
Kartikeyaanu Preksha Pravachan Part-1 (Gatha 1 to 283) Shree KartikeyaanuPreksha Shree Swami Kartikey
(1.12 mb)
(2.07 mb)
Kartikeyaanu Preksha Pravachan Part-2 (Gatha 284 to 489) Shree KartikeyaanuPreksha Shree Swami Kartikey
(1.84 mb)
(1.57 mb)
Krambaddh Paryay Pravachan Krambaddh Paryay -
(4.45 mb)
(0.89 mb)
MokshMarg Prakashak na Kirano (Part 1-2) Shree MokshMarg Prakashak Aacharyakalp Pandit Pravar Todarmalji
(1.87 mb)
Mokshmarg Prakashak Pravachan Part - 1 (Taken from Shree Sadguru PravachanPrasad) Shree MokshMarg Prakashak Aacharyakalp Pandit Pravar Todarmalji
(0.85 mb)