Mangal Samyak Vani

(Pu. Bahenshree's Subject wise Audio Tatvacharcha)

 • No. Subject Time Description Quality Audio Gujarati Hindi
  01 Mangalik 7.25    

  (0.06 mb)
  -
  02 Pujya Shree Kundkundacharyadev tatha temani vani 13.45    

  (0.04 mb)
  -
  03 Pujya Sadgurudevshree KanjiSwami 28.25    

  (0.06 mb)
  -
  04 Jeev, Chetan, Gyayak 31.02    

  (0.06 mb)
  -
  05 Pujya Bahenshree Ne Thayel Swanubhuti 55.35    

  (0.08 mb)
  -
  06 Pujya Bahenshree Na Jatismaran Vishe 37.14    

  (0.08 mb)
  -
  07 Pujya Bahenshree Na Vachanamruto Vishe 21.38    

  (0.05 mb)
  -
  08 Dharm 16.49    

  (0.05 mb)
  -
  09 PujyaShree Shrimad Rajchandra Vishe 30.22    

  (0.08 mb)
  -
  10 Atmane Olakho 31.02    

  (0.06 mb)
  -
  11 Dev-Guru-Shastra 54.06    

  (0.08 mb)
  -
  12 Anubhuti Swarup Atma Saday Janay Rahyo Chhe 20.37    

  (0.05 mb)
  -
  13 Shudh Nay No Vishay Shudhatma 24.23    

  (0.06 mb)
  -
  14 Sanvar, Nirjara, Moksh 21.16    

  (0.05 mb)
  -
  15 Parinamic Bhav, Karan Shuddh Paryay 16.41    

  (0.05 mb)
  -
  16 Karan, Karya, Alamban 22.15    

  (0.06 mb)
  -
  17 Asti, astitva 39.58    

  (0.07 mb)
  -
  18 Atma Swa Ane Par Prakashak chhe 01.31.33    

  (0.10 mb)
  -
  19 Dravya-Gun-Paryay 52.07    

  (0.08 mb)
  -
  20 Utpad Vyay Dhruv 32.27    

  (0.06 mb)
  -
  21 Shraddha, Drushti, Lakshya, Dhyey 43.21    

  (0.08 mb)
  -
  22 Ratnatray 01.27.54    

  (0.10 mb)
  -
  23 Gyan Ane Shraddha Sathe Hoy Chhe 01.20.43    

  (0.10 mb)
  -
  24 Nischay Vyavahaar 46.13    

  (0.07 mb)
  -
  25 Gyandhara, Gyan Nay 35.54    

  (0.06 mb)
  -
  26 Krambaddh 39.52    

  (0.07 mb)
  -
  27 Ruchi, Jignasa 25.42    

  (0.06 mb)
  -
  28 Bhedgyan 01.22.57    

  (0.10 mb)
  -
  29 Kartapanu, Kartutvabuddhi 22.08    

  (0.06 mb)
  -
  30 Bhavana 28.51    

  (0.06 mb)
  -
  31 Upayog 33.49    

  (0.06 mb)
  -
  32 Nirvikalp Dasha 38.12    

  (0.07 mb)
  -
  33 Muniraaj 38.05    

  (0.06 mb)
  -
  34 Parinati 47.16    

  (0.07 mb)
  -
  35 Jinalay, Jinbimb 25.02    

  (0.05 mb)
  -
  36 Gyan Goshti 24.35    

  (0.07 mb)
  -
  37 Rag, Vikalp, Shubh-Ashubh Bhav, Aashrav 34.17    

  (0.07 mb)
  -
  38 Paryay Na Pradesh Dravya Thi Bhinn Chhe Ke Nahi 29.26    

  (0.06 mb)
  -
  39 Hey Upadey 15.04    

  (0.05 mb)
  -
  40 Moksh Marg 25.48    

  (0.06 mb)
  -
  41 Purusharth 01.08.40    
  - -
  42 Shatkarako 17.08    
  - -
  43 Utsarg Marg, Apawad Marg 16.03    
  - -
  44 Nay, Praman, Dravya Drashti 01.06.15    
  - -
  45 Sacha Dhyan Vishe 20.48    
  - -
  46 Sacha Gyan Vishe 01.36.17    
  - -
  47 Upaadaan Nimitt 34.30    
  - -
  48 Anekant Syadwad 01.07.23    
  - -
  49 Lakshan Ane Lakshya 49.38    
  - -
  50 Pragnachhini 23.51    
  - -
  51 Gyan Goshti-1 48.46    
  - -
  52 Bhakti Tatha Bhaktimarg Vishe 20.15    
  - -
  53 Patrata 21.05    
  - -
  54 Lagani, Talaveli 18.25    
  - -
  55 Anand, Sukh, Nirakulata 38.41    
  - -
  56 Bhavbhasan 15.01    
  - -
  57 Tap, Sanyam, Tyag, Aradhana 27.45    
  - -
  58 Vedan 01.01.46    
  - -
  59 Samanya Ane Vishesh Gyan 23.46    
  - -
  60 Pote Potane Karva Nu Chhe 34.53    
  - -
  61 Shuddh Paryay No Aashray Shuddhatma 53.29    
  - -
  62 Chintan, Manan 25.05    
  - -
  63 Nirnay 14.54    
  - -
  64 Vairagya Sambodhan 17.43    
  - -
  65 Gyan Vairagya 38.30    
  - -
  66 Karm 21.05    
  - -
  67 Sanskar 32.58    
  - -
  68 Gunsthano 50.26    
  - -
  69 Gyan Goshti-2 37.33    
  - -
  70 Mangal Samyak Vachano 24.07    
  - -