Publishers

You can buy books from the following publishers.

Publisher's Details  

Shree Kundkund Kahan Paramarthik Trust, Mumbai

Sh. Bhupendrabhai Gopani,
302, Krishn Kunj, V.L. Mehta Marg, Vile Parle (W),

Mumbai – 400056, Maharashtra.
Phone: +91-22 – 2613 0820/91-22 – 2610 4912
Email: info@vitragvani.com

Buy book from this publisher

Pujya Shree Kanjiswami Smarak Trust, Deolali

Sh. Bharatbhai Shah,
Kahan Nagar, Lam Road, Deolali 422401, Maharashtra
Phone: +91-0253-2491044/+91-0253-2491045
Email: bharatshah503@gmail.com

Buy book from this publisher

Pandit Todarmal Smarak Trust, Jaipur

Sh. Prakshji Jain,
A-4, Bapu Nagar, Jaipur-302015, Rajasthan
Phone: +91-0141-2707458/ +91-0141-2705581
Email: ptstjaipur@yahoo.com

Buy book from this publisher