Publisher - Pandit Todarmal Smarak Trust, Jaipur

Books offered by this publisher

Please indicate the number of books required in the box provide against each shashtra and then complete the form at the end of publication list.

Original literature by Aacharyas

Title Guj Hin Eng Other
Samaysaar
Pravachansaar
Niyamsaar
Panchastikaay Sangrah
Ashtpaahud
Aatmanushashan
Brahad & Laghu Dravya Sangrah
KartikeyaanuPreksha
Moksha Shastra
ParmaatmPrakash
Purusharth Siddhi-Oopaay
Ratna Karand Shraavakaachaar
Samadhi tantra
Samaysaar Kalash Tika
Varasanuvekha
Yogsaar
Yogsaar Praabhrut

Original literature by Gnanis

Title Guj Hin Eng Other
Bhavdeepika
Chhadhhala
Chhadhhala (Sachitra)
Chidvilaas
MokshMarg Prakashak
Natak Samaysaar
Tatvagnaan Tarangini

Gurudevshree Pravachan shastra - Lectures by Gurudevshree (bite size)

Title Guj Hin Eng Other
Rahasya Purna Chitthhi - Aadhyatma Sandesh
Pravachansaar - Aling-Grahan-Pravachan (Pravachan on Gatha 172)
Parmarth Vachanika - Parmarth Vachanika Pravachan
Samaysaar (18th time Pravachan) - Pravachan Ratnakar Part - 1 (Gatha 1 to 15)
Samaysaar (18th time Pravachan) - Pravachan Ratnakar Part - 2 (Gatha 16 to 38)
Samaysaar (18th time Pravachan) - Pravachan Ratnakar Part - 3 (Gatha 39 to 68)
Samaysaar (18th time Pravachan) - Pravachan Ratnakar Part - 4 (Gatha 69 to 89)
Samaysaar (18th time Pravachan) - Pravachan Ratnakar Part - 5 (Gatha 90 to 144)
Samaysaar (18th time Pravachan) - Pravachan Ratnakar Part - 6 (Gatha 145 to 192)
Samaysaar (18th time Pravachan) - Pravachan Ratnakar Part - 7 (Gatha 193 to 236)
Samaysaar (18th time Pravachan) - Pravachan Ratnakar Part - 8 (Gatha 237 to 307)
Samaysaar (18th time Pravachan) - Pravachan Ratnakar Part - 9 (Gatha 308 to 371)
Samaysaar (18th time Pravachan) - Pravachan Ratnakar Part - 10 (Gatha 372 to 415)
Samaysaar (18th time Pravachan) - Pravachan Ratnakar Part - 11 (47 Shakti)
Samadhitantra - Shree Samadhitantra Pravachan

Gurudevshree Pravachan shastra - Lectures by Gurudevshree (word to word)

Title Guj Hin Eng Other
Samaysaar - Adhyaatm Pravachan Ratnatraya

Other literature - Katha / Varta Khand

Title Guj Hin Eng Other
Chovis Tirthankar Bhagwanto nu MahaaPuraan
Jain Kathaa Sangrah Part-1
Jain Kathaa Sangrah Part-2
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-1
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-2
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-3
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-4
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-5
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-6
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-7
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-8
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-9
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-10
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-11
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-12
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-13
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-14
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-15
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-16
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-17
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-18
Jain Dharm ki Kahaniyaa Part-19

Other literature - Poojan-Vidhan / Bhakti Khand

Title Guj Hin Eng Other
Aadhyatmik Bhajan Sangrah
Bhakti Sarovar
Jinendra Archana

Other literature

Title Guj Hin Eng Other
Dharm Ke Das Lakshan
Krambaddh Paryay

Children Section

Title Guj Hin Eng Other
Bal Bodh Pathmala Part-1
Bal Bodh Pathmala Part-2
Bal Bodh Pathmala Part-3
Jain Balpothi Part-1
Jain Balpothi Part-2
Tatvagnan Pathmala Part-1
Tatvagnan Pathmala Part-2
Vitrag Vigyaan Parthmala Part-1
Vitrag Vigyaan Parthmala Part-2
Vitrag Vigyaan Parthmala Part-3

Please fill in the form below. Fields (*) marked are mandatory.
Your details for the books will be emailed directrly to the publisher and they will get in touch with you soon.

Verify you are a human, enter the letters in the box.
Publication List

Pandit Todarmal Smarak Trust, Jaipur

  • Sh. Prakshji Jain,
    A-4, Bapu Nagar, Jaipur-302015, Rajasthan
  • +91-0141-2707458/ +91-0141-2705581
BACK