Shree Sadgurupravachan Prasad - Shree Satta Swaroop

No. Year Vikram Samvat Veer Samvat Prasad (Ank) Gatha Shlok PDF (Guj) PDF (Hin)
1 1952 2008 2470 Satta Swaroop Pravachan (0.30 mb) -