Shree Sadgurupravachan Prasad - Shree Panchastikay Sangrah

No. Year Vikram Samvat Veer Samvat Prasad (Ank) Gatha Shlok PDF (Guj) PDF (Hin)
1 1951-1952 2006-2007 2467-2468 Pravachan Prasad Part-1 Gatha 1 to 104 (1.49 mb) -
2 1951-1952 2006-2007 2467-2468 Pravachan Prasad Part-2 Gatha 105 to 177 (1.12 mb) -