Shree Sadgurupravachan Prasad - Shree Bruhaddravya Sangrah

No. Year Vikram Samvat Veer Samvat Prasad (Ank) Gatha Shlok PDF (Guj) PDF (Hin)
1 1951-1952 2006-2007 2467-2468 Bruhad Dravya Sangrah Pravachan Part-1 Gatha 1 to 34 (1.04 mb) -
2 1951-1952 2006-2007 2467-2468 Bruhad Dravya Sangrah Pravachan Part-2 Gatha 34 to 58 (1.08 mb) -