Shree Sadgurupravachan Prasad - Shree Apurva Avasar

No. Year Vikram Samvat Veer Samvat Prasad (Ank) Gatha Shlok PDF (Guj) PDF (Hin)
1 1951 2006 2467 Shrimadji Samadhi Din Pravachan (0.28 mb) -