Prasangik Ank - Shree Simandharjin Paa-Shatabdi Swagat Ank(Songadh)

No. Year Vikram Samvat Veer Samvat Prasad (Ank) Gatha Shlok PDF (Guj) PDF (Hin)
1 1966 2022 2492 Aatmadharm 269     (2.74 mb) -