Prasangik Ank - Shree Maanstambhji Pratishthha Mahotsav(Songadh) Ank

No. Year Vikram Samvat Veer Samvat Prasad (Ank) Gatha Shlok PDF (Guj) PDF (Hin)
1 1953 2009 2479 Atmadharma 114     (0.24 mb)