Prasangik Ank - Pu.Gurudevshri Kanjiswami Shraddhanjali Ank

No. Year Vikram Samvat Veer Samvat Prasad (Ank) Gatha Shlok PDF (Guj) PDF (Hin)
1 1981 2037 2507 Aatmadharm 447-448     (7.38 mb) -