Prasangik Ank - Ponnur Yatra Ank

No. Year Vikram Samvat Veer Samvat Prasad (Ank) Gatha Shlok PDF (Guj) PDF (Hin)
1 1964 2020 2490 Aatmadharm 245     (2.38 mb)