Prasangik Ank - Parmagam Mandir Pratishthha Mahotsav Ank(Songadh)

No. Year Vikram Samvat Veer Samvat Prasad (Ank) Gatha Shlok PDF (Guj) PDF (Hin)
1 1974 2030 2500 Aatmadharm 365     (2.17 mb)