Prasangik Ank - Krambaddh Paryay Pravachan Ank

No. Year Vikram Samvat Veer Samvat Prasad (Ank) Gatha Shlok PDF (Guj) PDF (Hin)
1 1955 2011 2481 Atmadharma 133     (1.18 mb)
2 1955 2011 2481 Atmadharma 134-135     (0.63 mb)
* It's pravachan on Krambaddh Paryay by Param Pujay Sadgurudev Shree Kanjiswami.