Prasangik Ank - Daslakshan Mahaparva Ank

No. Year Vikram Samvat Veer Samvat Prasad (Ank) Gatha Shlok PDF (Guj) PDF (Hin)
1 1944 2000 2470 Atmdharma 10-11     (0.58 mb) -