Prasangik Ank - Aatmdharm Pu.Gurudevshri Kanjiswami - South India Yatra Visheshank

No. Year Vikram Samvat Veer Samvat Prasad (Ank) Gatha Shlok PDF (Guj) PDF (Hin)
1 1964 2490 Atmdharma 1     -