Prasang

Shree Mahavir Bhagwan's Pratishtha in Aatmarthi Trust Jinmandir, Delhi (Vikram Samvat 2061).