Adhyatam Sanjeevani Bhajan Sangrah

 • Adhyatma Sanjeevani Part - 1Open or Close

  No. Description Video Time Quality
  1 Tumhare Darsh Bin Swami 08.05 -
  2 Nitya Bodhini Maa Jinvani 06.34 -
  3 We Muniwar Kab Mili He Upgaari 07.14 -
  4 Mamata Ki Patwar Na Todi 06.11 -
  5 Dharam Bin Koi Nahi Apna 09.58 -
  6 Sun Chetan Ek Baat Hamari 13.40 -
  7 Hum Na Kisi Ke Koi Na Hamara 06.12 -
  8 Jiya Kab Tak Uljhega 10.26 -
  9 Sant Niranter Chintat Aise 05.38 -
  10 Maine Dekha Atamrama 06.14 -

  Video Quality:- *Poor ** Very Poor

 • Adhyatma Sanjeevani Part - 2Open or Close

  No. Description Video Time Quality
  1 Tihare Dhyan Ki Murat 08.10 -
  2 Jinbani Ke Sune Sau Mithayat Mite 05.15 -
  3 Aisa Yogi Kyo Na Abhaypad Pave 08.55 -
  4 Hum To Kabahu Na Nij Ghar Aaye 06.56 -
  5 Chetan Yah Budhi Kaun Sayani 06.17 -
  6 He Man Teri Ko Kutev Yah 06.13 -
  7 Baba Mai Na Kahuka 08.54 -
  8 Aho Bhavi Prani Chetiye Ho 06.51 -
  9 Gyani Jeev Nivar Bharamtam 07.22 -
  10 Ab Hum Amar Bhaye Na Marenge 06.23 -

  Video Quality:- *Poor ** Very Poor

 • Adhyatma Sanjeevani Part – 3Open or Close

  No. Description Video Time Quality
  1 He Jin! Tere Mai Sharane Aaya 8.15 -
  2 Jinvaani Jaan Sujaan Re 7.02 -
  3 Kabdhou Mile Mohi Shriguru Munivar 6.13 -
  4 Kaal Achanak Hi Le Jayega 8.26 -
  5 Sadho Chhando Vishay Vikari 11.02 -
  6 Karo re Bhai Tatwarth Shraddhan 7.41 -
  7 Rachi Rahyo Par Mahi 7.24 -
  8 Ghatmein Parmatam Dhyaiye 6.25 -
  9 Humko Kachu Bhay Nare 6.19 -
  10 Jiya Tum Chalo Apne Desh 7.26 -

  Video Quality:- *Poor ** Very Poor

 • Adhyatma Sanjeevani Part – 4Open or Close

  No. Description Video Time Quality
  1 Prabhu Thari Aaj Mahima Jaani 10.02 -
  2 Aur Sabai Jagdwand Mitaavo 6.36 -
  3 Aise Jaini Muni Maharaj 6.54 -
  4 Je Din Tum Vivek Bin Khoye 6.41 -
  5 Aisa Mohi Kyo Na Adhogati Javai 9.42 -
  6 Chhandat Kyo Nahi Re 9.28 -
  7 Jiv Tu Bhramat Sadaiv Akela 7.27 -
  8 Nirgrantho Ka Marg 7.12 -
  9 Tohi Samzayo Sau Sau Baar 7.24 -
  10 Laga Aatamram So Nehra 8.16 -

  Video Quality:- *Poor ** Very Poor