Publishers

You can buy books from the following publishers.

Publisher's Details  

Shree Dadar Digambar Jain Mumukshu Mandal, Dadar

Sh. Pankajbhai Kamdar,
271-293, N.C. Kelekar Road, Dadar (W.), Mumbai-400 025, Maharashtra
Phone: +91-9833033057, +91-9324338344
Email: kamdarpp@yahoo.com

Buy book from this publisher

Pujya Shree Kanjiswami Smarak Trust, Deolali

Sh. Bharatbhai Shah,
Kahan Nagar, Lam Road, Deolali 422401, Maharashtra
Phone: +91-0253-2491044/+91-0253-2491045
Email: bharatshah503@gmail.com

Buy book from this publisher