Other : Mangal Samyak Guru Vani (Subject Wise Pravachan Ansh)

Shashtra Name Detail (Year) Total Prav. Start End
Other Mangal Samyak Guru Vani (Subject Wise Pravachan Ansh) 62

Sr. No. Date Tithi - Vaar Lang Audio Quality Note DVD No Play
1        Guj MANGALIK PRASTAVNA 
2        Guj PUJYA SADGURUDEV SHREE KANJISWAMI VISHE 
3        Guj JEEV, CHETAN, GYAYAK 
4        Guj PARAM PARINAMIK BHAV 
5        Guj ASTI, ASTITVA 
6        Guj AATMA NI SHAKTIO 
7        Guj AATMA NE OLAKHO 
8        Guj DHARMA 
9        Guj ANUBHOOTI SWAROOP AATMA SADAY JANAI RAHYO CHHE 
10        Guj ANEKANT SYADWAD 
11        Guj DEV-SHASTRA-GURU 
12        Guj SHUDDH PARYAY NO ASHRAY SHUDDHAATMA 
13        Guj SHUDDH NAY NO VISHAY SHUDDHAATMA 
14        Guj RAG, VIKALP, SHUBH ASHUBH BHAV, ASHRAV 
15        Guj SAMVAR, NIRJARA, MOKSH 
16        Guj KARAN, KARYA, ALAMBAN 
17        Guj VAIRAGYA SAMBODHAN 
18        Guj SWA-PAR PRAKASHAK AATMA 
19        Guj DRAVYA-GUN-PARYAY 
20        Guj UTPAD-VYAY-DHRUV 

Sound quality: * = Slightly distorted, ** = Distorted, *** = Not recommemded for listening to in public.

  • SEARCH