Gurudevshree Pravachan shastra-Lectures by Gurudevshree (bite size)

Click on the icon for procuring physical copy of the book.

Prav. Shashtra Name Mul Shashtra Shashtra Rachaita Guj Hin Eng Other
Aatam ke Hit Panth Laag Aatamhit Ke Preranadaayak Vishishta Pravachano Ka Sankalan. -
(0.60 mb)
Aatmabhavanaa Shree Samadhitantra Shree Pujyapad Aacharya
(2.57 mb)
(0.90 mb)
Aatm Vaibhav Shree Samaysaar Shree Kundkundaacharya
(1.69 mb)
AatmsiddhiShashtra par Pravachano Shree Aatmsiddhi Shrimad Rajchandraji
(3.77 mb)
(1.87 mb)
Aadhyatma Sandesh Rahasya Purna Chitthhi Aacharyakalp Pandit Shree Todarmalji
(1.33 mb)
(0.53 mb)
Aling-Grahan-Pravachan Shree Pravachansaar Shree Kundkundacharya
(0.43 mb)
(18.69 mb)
Anubhav Prakash Pravachan Shree Anubhav Prakash Pandit Dipchandji Kasliwal
(0.67 mb)
(2.86 mb)
Ashtpaahud Pravachan Part - 1 Shree Ashtpaahud Shree Kundkundacharya
(14.97 mb)
Asht Pravachan Part-1 Shree Gyaan Samuchchaysaar Shree Taaransswami
(0.51 mb)
Asht Pravachan Part-2 Shree Updesh Shuddhsaar Shree Taaransswami
(0.36 mb)
Bhaktaamar Rahasya Bhaktaamar Stotra Mantungaacharya
(78.37 mb)
(42.33 mb)
Bhedvigyansaar Samaysaar Ki Gatha 320 Se 404 Par Adhyatm Ras Bharpur Pravachan. Shree Kundkundacharya
(0.60 mb)
Brahad Dravya Sangrah Pravachan Part-1 (Gatha 1 to 34) Shree Brahad Dravya Sangrah Shree Nemichandra Siddhantidev
(1.03 mb)
(77.63 mb)
Brahad Dravya Sangrah Pravachan Part-2 (Gatha 34 to 58) Shree Brahad Dravya Sangrah Shree Nemichandra Siddhantidev
(1.06 mb)
(114.80 mb)
Deepavali Pravachan - Sankalit
(0.21 mb)
Dekho! Ji Aadishwar Swami Rushabhstotra Par Bhakti Raspurna Pravachan Shree Padmanandi Aacharya
(1.33 mb)
Dhanya Munidasha Munidasha Ke Swarup Ko Darshanewale Pravachano Ka Sankalan -
(0.88 mb)
Dush Dharm Pravachan Shree Padmanandi Panchavishanti Shree Padmanandi Aacharya
(9.78 mb)
(1.04 mb)
Dush Dharm Pravachan Shree KartikeyaanuPreksha Shree Swami Kartikey
(0.26 mb)
Dush Dharm Pravachan Shree Dwadash Anupreksha Shree Sadguru Pravachan-Prasad
(3.18 mb)
Gnaangoshthhi - -
(67.64 mb)
(0.79 mb)
Gnanswabhav ane Gyeyswabhav Shree Samaysaar Shree Kundkundacharya
(1.16 mb)
(2.49 mb)
Gyanchakshu samaysaar Gatha 320 Par Jaysen Acharya Ki Tika Par Pravachan -
(0.63 mb)
Hoon Parmatma Chhu Shree Yogsaar Shree Yogindudev
(1.61 mb)
Jaipur (khaniya) Tattvacharcha Part - 1 - Sankalit
(1.56 mb)
Jaipur (khaniya) Tattvacharcha Part - 2 - Sankalit
(1.85 mb)
Ishtopadesh Pravachan Shree Ishtopadesh Shree Pujyapad Aacharya
(60.33 mb)
Kalashamrut Part-1 (Kalash 1 to 32) Shree Samaysaar Kalash Tika Shree Amrutchandracharya
(10.28 mb)
Kalashamrut Part-2 (Kalash 33 to 59) Shree Samaysaar Kalash Tika Shree Amrutchandracharya
(2.63 mb)
Kalashamrut Part-3 (Kalash 60 to 112) Shree Samaysaar Kalash Tika Shree Amrutchandracharya
(2.64 mb)
Kalashamrut Part-4 (Kalash 113 to 153) Shree Samaysaar Kalash Tika Shree Amrutchandracharya
(2.41 mb)
Kartikeyaanu Preksha Pravachan Part-1 (Gatha 1 to 283) Shree KartikeyaanuPreksha Shree Swami Kartikey
(1.12 mb)
(2.07 mb)
Kartikeyaanu Preksha Pravachan Part-2 (Gatha 284 to 489) Shree KartikeyaanuPreksha Shree Swami Kartikey
(1.84 mb)
(1.57 mb)
Krambaddh Paryay Pravachan Krambaddh Paryay -
(4.45 mb)
MokshMarg Prakashak na Kirano (Part 1-2) Shree MokshMarg Prakashak Aacharyakalp Pandit Pravar Todarmalji
(1.87 mb)
Mokshmarg Prakashak Pravachan Part - 1 (Taken from Shree Sadguru PravachanPrasad) Shree MokshMarg Prakashak Aacharyakalp Pandit Pravar Todarmalji
(0.85 mb)
MokshMarg Prakashak Pravachan Part - 2 (Taken from Shree Sadguru PravachanPrasad) Shree MokshMarg Prakashak Aacharyakalp Pandit Pravar Todarmalji
(1.41 mb)
Mul Ma Bhul - -
(11.78 mb)
(2.21 mb)
Mukti no Marg Satta Swaroop Pt. Bagchandji Chhajed
(0.16 mb)
(0.62 mb)
Natak Samaysaar Pravachan (Part - 1) Shree Natak Samaysaar Pandit Banaarasidasji
(97.82 mb)
(58.58 mb)
Natak Samaysaar Pravachan (Part - 2) Shree Natak Samaysaar Pandit Banaarasidasji
(1.98 mb)
(1.50 mb)
Nay Pragnaapan Shree Pravachansaar Shree Kundkundacharya
(27.74 mb)
(1.69 mb)
Niyamsaar Pravachan (Shree Sadgurupravachan Prasad) Shree Niyamsaar Shree Kundkundacharya
(2.13 mb)
ParmaatmPrakash Pravachan (Part - 1) Shree ParmaatmPrakash Shree Yogindudev
(130.85 mb)
ParmaatmPrakash Pravachan (Part - 2) Shree ParmaatmPrakash Shree Yogindudev
(1.57 mb)
Parmarth Vachanika Pravachan Parmarth Vachanika Pt. Banarasidasji
(18.64 mb)
Pravachan Prasad Part-1 (Gatha 1 to 104) Shree Panchastikaay Sangrah Shree Kundkundacharya
(1.47 mb)
Pravachan Prasad Part-2 (Gatha 105 to 177) Shree Panchastikaay Sangrah Shree Kundkundacharya
(1.10 mb)
Pravachan Ratnachintamani Part - 1 (Gatha 1 to 37) Shree Niyamsaar Shree Kundkundacharya
(2.40 mb)
(1.44 mb)
Pravachan Ratnachintamani Part - 2 (Gatha 38 to 55) Shree Niyamsaar Shree Kundkundacharya
(50.43 mb)
(1.24 mb)
Pravachan Ratnachintamani Part - 3 (Gatha 56 to 76) Shree Niyamsaar Shree Kundkundacharya
(0.88 mb)
(1.12 mb)
Pravachan Ratnakar Part - 1 (Gatha 1 to 15) Shree Samaysaar Shree Kundkundacharya
(1.04 mb)
(96.36 mb)
Pravachan Ratnakar Part - 2 (Gatha 16 to 38) Shree Samaysaar Shree Kundkundacharya
(0.99 mb)
(106.08 mb)
Pravachan Ratnakar Part - 3 (Gatha 39 to 68) Shree Samaysaar Shree Kundkundacharya
(1.10 mb)
(89.54 mb)
Pravachan Ratnakar Part - 4 (Gatha 69 to 89) Shree Samaysaar Shree Kundkundacharya
(1.12 mb)
(15.38 mb)
Pravachan Ratnakar Part - 5 (Gatha 90 to 144) Shree Samaysaar Shree Kundkundacharya
(1.34 mb)
(83.79 mb)
Pravachan Ratnakar Part - 6 (Gatha 145 to 192) Shree Samaysaar Shree Kundkundacharya
(1.53 mb)
(63.80 mb)
Pravachan Ratnakar Part - 7 (Gatha 193 to 236) Shree Samaysaar Shree Kundkundacharya
(2.21 mb)
(50.01 mb)
Pravachan Ratnakar Part - 8 (Gatha 237 to 307) Shree Samaysaar Shree Kundkundacharya
(2.41 mb)
(83.18 mb)
Pravachan Ratnakar Part - 9 (Gatha 308 to 371) Shree Samaysaar Shree Kundkundacharya
(1.80 mb)
(78.95 mb)
Pravachan Ratnakar Part - 10 (Gatha 372 to 415) Shree Samaysaar Shree Kundkundacharya
(2.44 mb)
(51.84 mb)
Pravachan Ratnakar Part - 11 (47 Shakti) Shree Samaysaar Shree Kundkundacharya