• List of Mandirs

Shree Mahaveer Swami Digambar Jain Mandir, Dahisar

Paras Apartment, 2nd Floor, Bharucha Road , Mumbai-400068 (Maharashtra)

Mool Nayak (Bhagwan)
Shree Mahaveer Swami Bhagwan
Opening Time Morning
6:00 A.M. To 11:00 A.M.
Opening Time Evening
7:00 P.M. To 08:30 P.M.
Contact Person : Shri Prakashbhai Desai (Tel: +91 9967007041 )
Dharmshala :
Bhojanshala :
Nearest City : Mumbai
Nearest Railway station : Dahisar
Railway station distance (kms.) : 0.50
Nearest Airport : Mumbai
Airport Distance (kms.) : 19.00