• List of Mandirs

Shree Digambar Jain Ramashah Mandir, Indore(Malharganj)

28, Malharganj, Main Road , Indore-452003 (Madhya Pradesh)

Mool Nayak (Bhagwan)
Shree Neminath Bhagwan (Shree Parshwanath Bhagwan)
Opening Time Morning
4:30 A.M.- 11:30 A.M
Opening Time Evening
7:30 P.M - 10:30 P.M.
Contact Person : Shri Yogendra Kala (Tel: +91 9425311800 )
Dharmshala :
Bhojanshala :
Nearest City : Indore
City Distance (kms.) : 2.50
Nearest Railway station : Indore
Railway station distance (kms.) : 2.50
Nearest Airport : Indore
Airport Distance (kms.) : 4.50