• List of Mandirs

Pujya Gurudevshree Kanjiswami Prereet Shree Simandharswami Digambar Jin Mandir, Songadh

Bhavnagar-Palitana Road, Near Sihor, Jilla : Bhavnagar , Songadh (Saurashtra)-364250 (Gujarat)

Mool Nayak (Bhagwan)
Shree Simandhar Swami
Pratishthha Tithi & Date
Faagan  Sud - 2 , V.S. 1997, 28-Feb-1941
Opening Time Morning
5:00 A.M. to 12:00 P.M.
Opening Time Evening
3:00 P.M. to 9:00 P.M.
Contact Person : Shri Kumudbhai Doshi (Tel: +91 9428182134, +91 2846 - 244334, 244358 )
Dharmshala :
Bhojanshala :
Nearest City : Bhavnagar
City Distance (kms.) : 32.00
Nearest Railway station : Songadh
Railway station distance (kms.) : 2.50
Nearest Airport : Bhavnagar
Airport Distance (kms.) : 37.00
Importance / Greatness of Kshetra :

Pujya Gurudev's Parivartan Sthal "Star of India" & Sadhana Sthal. Also, Samadhi Sthal of Gurudev & Bahenshree Champaben.