• List of Mandirs

Shree 1008 Parshwanath Digambar Jain Atishay Kshetra, Makshi - Dist :- Shajapur, Madhya Pradesh, India.

Mandir

  • Mandir
  • Outer